15 Temmuz Şehitler Abidesi

249 Şehidimiz Anısına

15 Temmuz 2016 tarihinde milletine düşman vatan haini bir grubun darbe teşebbüsü; milletin fıtratında gizli, haksızlık ve hukuksuzluğa karşı mücadele azmi ve şanlı direnişiyle karşılaşmıştır. Asker, polis ve sivil vatandaş olarak 249 insanımız şehid olmuştur. Abide, bu şanlı direnişin hatırasını yaşatmak için hadiselerin en yoğun ve dehşetli yaşandığı bölgelerden biri olan; eski adıyla İstanbul Boğaziçi Köprüsü, yeni adıyla 15 Temmuz Şehidler Köprüsü’nün Anadolu yakası çıkışında inşaa edilmektedir.

Kubbe, bütünlüğüyle kainatı ve sonsuzluğu sembolize etmektedir. Şehid olanların aslında ölüler olmayıp sonsuz bir hayata ve Nimet-i İlahi’ye mazhar olduğunu ifade etmektedir. Kubbeyi teşkil eden geometrik kollar milletin böylesine bir teşebbüs karşısında ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve kenetlenmeye atıftır. Bu tevhid ve kenetlenme sayesindedir ki milletimizin ve devletimizin bekasını temin edecek çok güçlü ve sarsılmaz bir çatı oluşmuştur.

Abide, eşkenar beşgen bir plana oturan ve yine beşgen şeklinden üretilen geometriye sahip bir kubbedir. Kubbenin taşıyıcı konstrüksiyonu çelik konstrüksiyon olup, çelik üzerine 5 cm. kalınlığında taş (Kefken Taşı) kaplama yapılmıştır. Kubbe açıklığı 11 mt, yüksekliği 9,50 mt.dir. Kubbenin kapladığı alan yaklaşık 126 m2.’ dir. Kubbenin 5 köşesinde 5 adet kemer bulunmaktadır. Kemerlerden 2 adedi giriş çıkış için birer kapı mahiyetindedir. Diğer 3 adet kemer, içlerinde 249 şehid isimlerinin yazılı olduğu kitabeler şeklinde kullanılmıştır. Beşgen esaslı geometrik kubbe kavsi kademelenerek toprak altına dalmakta, kökü mâzide âti fikrini sembolize ederek mekanlaşmaktadır. Kubbenin çevrelediği kademeli mekanın tam merkezinde Türk İslam Sanatlarının en mümtaz ögelerinden biri olan mukarnas, bir havuz şeklinde kullanılmıştır. Bu merkez; zamanın, canlı olan her şeyin ve tüm hâdisatın tek bir yere, bir merkeze aktığının ifadesidir(”inna lillahi ve inna ileyhi raciun”). Ziyaretçiler bu merkezin etrafındaki kademelerde oturup gece gündüz her an okunacak salâyı dinleyip, şehid isimlerini okuyabilecek, dileyenler Kur’an okuyup dua edebileceklerdir.